Våra trivselregler

 • Du som vistas i lokalen accepterar automatiskt att följa våra trivselregler. Visa hänsyn till varandra och respektera tider.
 • All träning sker på egen risk och strikt hundägaransvar gäller.
 • Vänligen respektera andra hyresgästerna i huset. Låt inte hunden sitta och skälla i onödan.
 • Hos oss har vi koppeltvång i hela lokalen med undantag för den inhängande träningshallen.
 • Vid träning hos oss ska SBKs dressyrpolicy följas.
 • Endast inneskor eller i strumplästen på träningsplan (dubbskor är inte tillåtet).
 • Torka av smutsiga/blöta tassar innan ni beträder träningsplanen.
 • Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.
 • Löptikar är välkomna men tikskydd måste användas.
 • Vet du med dig att din hanhund kan kissa inne, använd kisskydd.
 • Om en ” hundolycka” sker, använd städutrustningen som finns utplacerad vid planen.
 • Vid eventuell skada på vår utrusning, meddela oss omgående så vi kan åtgärda skadan.
 • All utrustning ska ställas tillbaka efter avslutad träning.
OBS! Måndag – torsdag 07.00- 16.00 samt fredagar 07.00-15.00 kan det förekomma störande/höga ljud från träningshallens grannar då de tömmer returkärl. Vanligtvis pågår detta endast under ett par minuter. Är du eller din hund känslig för höga ljud rekommenderar vi därför att du väljer andra tider än dessa. Vi återbetalar ingen hallhyra pga. störande ljud

Varmt välkomna och lycka till med träningen!